FB8

Bonds

First atomSecond atomBond order typeDistance
(experimental model)
Distance
(ideal model)
Properties
O1S1doub1.42Å1.44Å
C13S1sing1.81Å1.75Å
S1O2doub1.42Å1.44Å
S1C12sing1.76Å1.77Å
C14C12doub1.38Å1.39ÅAromatic
C14C15sing1.38Å1.39ÅAromatic
C12C11sing1.38Å1.38ÅAromatic
C15C9doub1.39Å1.40ÅAromatic
C11C10doub1.38Å1.38ÅAromatic
C9C10sing1.39Å1.40ÅAromatic
C9N3sing1.40Å1.42Å
N3C8sing1.39Å1.38Å
C18C16sing1.53Å1.52Å
C8N2doub1.33Å1.36ÅAromatic
C8N4sing1.32Å1.34ÅAromatic
N2C7sing1.32Å1.33ÅAromatic
N4C5doub1.33Å1.36ÅAromatic
C16C17sing1.53Å1.52Å
C16N5sing1.47Å1.48Å
C7C6doub1.38Å1.37ÅAromatic
C5C6sing1.40Å1.39ÅAromatic
C5C4sing1.48Å1.47Å
N5C4sing1.38Å1.40ÅAromatic
N5C2sing1.35Å1.34ÅAromatic
C4C3doub1.36Å1.36ÅAromatic
C2C1sing1.51Å1.48Å
C2N1doub1.31Å1.33ÅAromatic
C3N1sing1.34Å1.36ÅAromatic
C14H2sing1.08Å1.08Å
C6H3sing1.08Å1.08Å
C11H4sing1.08Å1.08Å
C7H5sing1.08Å1.08Å
C10H6sing1.08Å1.08Å
C13H7sing1.09Å1.10Å
C13H8sing1.09Å1.10Å
C13H9sing1.09Å1.10Å
C3H12sing1.08Å1.08Å
N3H14sing0.97Å1.00Å
C1H15sing1.09Å1.10Å
C1H16sing1.09Å1.10Å
C1H17sing1.09Å1.10Å
C15H19sing1.08Å1.08Å
C16H21sing1.09Å1.10Å
C17H22sing1.09Å1.10Å
C17H23sing1.09Å1.10Å
C17H24sing1.09Å1.10Å
C18H25sing1.09Å1.10Å
C18H26sing1.09Å1.10Å
C18H27sing1.09Å1.10Å

Angles

First atomSecond atomThird atomAngle
(experimental model)
Angle
(ideal model)
O1S1C13108.5°110.6°
O1S1O2117.7°121.0°
O1S1C12108.5°104.2°
C13S1O2108.8°110.6°
C13S1C12105.6°104.5°
S1C13H7109.5°109.5°
S1C13H8109.4°109.5°
S1C13H9109.5°109.5°
O2S1C12107.1°104.2°
S1C12C14121.4°119.9°
S1C12C11118.4°119.9°
C12C14C15119.7°120.1°
C14C12C11120.2°120.2°
C12C14H2120.1°120.0°
C14C15C9121.0°119.9°
C15C14H2120.2°120.0°
C14C15H19119.5°120.1°
C12C11C10120.0°120.0°
C12C11H4120.0°120.0°
C15C9C10118.1°119.9°
C15C9N3120.6°120.0°
C9C15H19119.5°120.0°
C11C10C9121.1°119.9°
C10C11H4120.0°119.9°
C11C10H6119.5°120.1°
C10C9N3121.3°120.1°
C9C10H6119.5°120.0°
C9N3C8132.7°120.0°
C9N3H14113.6°120.0°
N3C8N2112.4°119.1°
N3C8N4123.9°119.2°
C8N3H14113.7°120.0°
C18C16C17114.0°109.5°
C18C16N5111.7°109.5°
C18C16H21106.7°109.5°
C16C18H25109.5°109.5°
C16C18H26109.5°109.5°
C16C18H27109.5°109.5°
N2C8N4123.7°121.7°
C8N2C7117.4°121.0°
C8N4C5117.8°120.6°
N2C7C6123.0°119.4°
N2C7H5118.5°120.4°
N4C5C6121.3°118.9°
N4C5C4118.3°120.5°
C17C16N5110.0°109.4°
C17C16H21106.8°109.4°
C16C17H22109.5°109.4°
C16C17H23109.5°109.5°
C16C17H24109.5°109.4°
C16N5C4126.6°126.4°
C16N5C2125.9°126.5°
N5C16H21107.2°109.4°
C7C6C5116.8°118.4°
C7C6H3121.6°120.8°
C6C7H5118.5°120.3°
C6C5C4120.5°120.5°
C5C6H3121.6°120.8°
C5C4N5127.5°126.8°
C5C4C3125.8°126.8°
C4N5C2107.4°107.1°
N5C4C3106.7°106.5°
N5C2C1126.6°125.5°
N5C2N1108.4°109.1°
C4C3N1106.9°107.8°
C4C3H12126.5°126.1°
C1C2N1125.0°125.5°
C2C1H15109.5°109.5°
C2C1H16109.5°109.5°
C2C1H17109.5°109.5°
C2N1C3109.2°109.6°
N1C3H12126.5°126.0°
H7C13H8109.5°109.4°
H7C13H9109.5°109.5°
H8C13H9109.5°109.4°
H15C1H16109.5°109.4°
H15C1H17109.5°109.5°
H16C1H17109.4°109.4°
H22C17H23109.5°109.5°
H22C17H24109.5°109.4°
H23C17H24109.5°109.5°
H25C18H26109.5°109.5°
H25C18H27109.4°109.5°
H26C18H27109.4°109.4°

Dihedrals

First atomSecond atomThird atomFourth atomTorsion
(experimental model)
Torsion
(ideal model)
O1S1C13O2129.1°136.8°
O1S1C13C12116.2°111.6°
O1S1O2C12122.4°116.7°
O1S1C12C1483.2°153.9°
O1S1C12C1195.9°26.2°
O1S1C13H7180.0°171.6°
O1S1C13H860.0°51.6°
O1S1C13H960.0°68.4°
C13S1O2C12113.7°111.7°
C13S1C12C1433.0°90.0°
C13S1C12C11147.9°90.0°
S1C13H7H8120.0°120.1°
S1C13H7H9120.0°120.0°
S1C13H8H9120.0°120.0°
O2S1C12C14148.8°26.1°
O2S1C12C1132.1°154.0°
O2S1C13H750.9°51.6°
O2S1C13H8170.9°171.6°
O2S1C13H969.1°68.4°
S1C12C14C11179.1°179.9°
S1C12C14C15178.5°179.9°
S1C12C11C10179.4°180.0°
S1C12C14H21.5°0.2°
S1C12C11H40.6°0.1°
C12S1C13H763.8°60.0°
C12S1C13H856.2°60.0°
C12S1C13H9176.2°180.0°
C12C14C15H2180.0°179.7°
C12C14C15C91.1°0.1°
C14C12C11C100.3°0.0°
C14C12C11H4179.7°180.0°
C12C14C15H19178.9°180.0°
C15C14C12C110.5°0.0°
C14C15C9H19180.0°179.9°
C14C15C9C100.8°0.1°
C14C15C9N3179.9°180.0°
C12C11C10H4180.0°180.0°
C12C11C10C90.6°0.0°
C11C12C14H2179.5°179.7°
C12C11C10H6179.4°180.0°
C15C9C10C110.0°0.1°
C15C9C10N3179.3°179.9°
C15C9N3C8171.3°145.6°
C9C15C14H2178.9°179.8°
C15C9C10H6180.0°179.9°
C15C9N3H148.7°34.5°
C11C10C9H6180.0°180.0°
C11C10C9N3179.3°180.0°
C10C9N3C89.4°34.3°
C9C10C11H4179.4°180.0°
C10C9N3H14170.6°145.6°
C10C9C15H19179.2°180.0°
C9N3C8H14180.0°179.9°
C9N3C8N2167.8°5.5°
C9N3C8N413.8°174.2°
N3C9C10H60.7°0.0°
N3C9C15H190.1°0.0°
N3C8N2N4178.4°179.7°
N3C8N2C7179.3°180.0°
N3C8N4C5179.9°179.7°
C18C16C17N5126.4°120.0°
C18C16C17H21117.6°120.1°
C18C16N5H21116.6°120.1°
C18C16N5C4124.8°69.0°
C18C16N5C258.6°111.0°
C18C16C17H22180.0°59.4°
C18C16C17H2360.0°179.5°
C18C16C17H2460.0°60.5°
C16C18H25H26120.0°120.0°
C16C18H25H27120.0°120.0°
C16C18H26H27120.0°120.0°
N2C8N4C51.8°0.5°
C8N2C7C60.5°0.0°
C8N2C7H5179.5°180.0°
N2C8N3H1412.2°174.5°
N4C8N2C70.9°0.3°
C8N4C5C62.4°0.5°
C8N4C5C4179.4°179.8°
N4C8N3H14166.2°5.7°
N2C7C6H5180.0°179.9°
N2C7C6C51.0°0.0°
N2C7C6H3178.9°180.0°
N4C5C6C72.0°0.2°
N4C5C6C4178.2°179.7°
N4C5C4N524.7°173.4°
N4C5C4C3156.2°6.3°
N4C5C6H3178.0°179.7°
C17C16N5H21115.7°119.9°
C17C16N5C4107.5°171.0°
C17C16N5C269.0°9.0°
C16C17H22H23120.0°120.1°
C16C17H22H24120.0°119.9°
C16C17H23H24120.0°120.0°
C17C16C18H25180.0°64.2°
C17C16C18H2660.0°175.8°
C17C16C18H2760.0°55.8°
C16N5C4C51.6°0.2°
C16N5C4C2177.1°180.0°
C16N5C4C3179.2°180.0°
C16N5C2C16.3°0.2°
C16N5C2N1174.3°179.8°
N5C16C17H2253.6°179.4°
N5C16C17H23173.6°60.5°
N5C16C17H2466.4°59.5°
N5C16C18H2554.6°55.8°
N5C16C18H2665.5°64.2°
N5C16C18H27174.6°175.8°
C7C6C5H3180.0°180.0°
C7C6C5C4179.8°179.9°
C6C5C4N5157.1°6.3°
C6C5C4C322.0°174.0°
C5C6C7H5179.0°180.0°
C5C4N5C3179.3°179.7°
C5C4N5C2178.6°179.7°
C5C4C3N1174.3°180.0°
C4C5C6H30.2°0.0°
C5C4C3H125.8°0.0°
C4N5C2C1170.8°179.8°
C4N5C2N18.6°0.2°
N5C4C3N15.0°0.2°
N5C4C3H12175.0°179.8°
C4N5C16H218.2°51.1°
C2N5C4C32.1°0.0°
N5C2C1N1179.4°179.5°
N5C2N1C312.0°0.4°
N5C2C1H15179.4°80.8°
N5C2C1H1659.3°39.2°
N5C2C1H1760.6°159.2°
C2N5C16H21175.3°129.0°
C4C3N1C210.6°0.4°
C4C3N1H12180.0°180.0°
C1C2N1C3167.4°180.0°
C2C1H15H16120.0°120.0°
C2C1H15H17120.0°120.0°
C2C1H16H17120.0°120.0°
C2N1C3H12169.4°179.6°
N1C2C1H150.0°99.7°
N1C2C1H16120.0°140.3°
N1C2C1H17120.0°20.3°
H2C14C15H191.1°0.3°
H3C6C7H51.1°0.0°
H4C11C10H60.6°0.0°
H7C13H8H9120.0°119.9°
H15C1H16H17120.0°120.0°
H21C16C17H2262.4°60.7°
H21C16C17H2357.6°59.4°
H21C16C17H24177.6°179.4°
H21C16C18H2562.4°175.8°
H21C16C18H26177.6°55.8°
H21C16C18H2757.6°64.2°
H22C17H23H24120.0°120.0°
H25C18H26H27120.0°120.0°