1N5N

Crystal Structure of Peptide Deformylase from Pseudomonas aeruginosa

Resources

File formatFile name (file size)
PDBallpdb1n5n.ent.gz (66.86 KB)
Display
all (no-compress)pdb1n5n.ent (285.79 KB)
header onlypdb1n5n.ent.gz (7.54 KB)
Display
PDBx/mmCIF1n5n.cif.gz (83.33 KB)
PDBMLall1n5n.xml.gz (112.58 KB)
Display
no-atom1n5n-noatom.xml.gz (23.3 KB)
Display
ext-atom1n5n-extatom.xml.gz (66.6 KB)
Display
PDBMLplusall1n5n-plus.xml.gz (115.82 KB)
Display
no-atom1n5n-plus-noatom.xml.gz (26.54 KB)
Display
add only1n5n-add.xml.gz (3.24 KB)
Display
RDF1n5n.rdf.gz (46.2 KB)
Display
Biological unit (PDB format)1n5n.pdb1.gz (32.24 KB) (A)
*author defined assembly, 1 molecule(s) (monomeric)
Display
1n5n.pdb2.gz (31.66 KB) (B)
*author defined assembly, 1 molecule(s) (monomeric)
Display
Validation reportsPDF1n5n​_validation.pdf.gz (382.31 KB)
Display
PDF-full1n5n​_full​_validation.pdf.gz (395.6 KB)
Display
XML1n5n​_validation.xml.gz (10.7 KB)
Display
PNG1n5n​_multipercentile​_validation.png.gz (110.96 KB)
Display
SVG1n5n​_multipercentile​_validation.svg.gz (799 B)
Display
Sequence (fasta)1n5n​_seq.txt
Display