J9P

Bonds

First atomSecond atomBond order typeDistance
(experimental model)
Distance
(ideal model)
Properties
O26C05sing1.43Å1.40Å
C06C05sing1.53Å1.52Å
C05C04sing1.53Å1.54Å
C05C07sing1.53Å1.54Å
C04C03sing1.53Å1.53Å
O25C11sing1.43Å1.37Å
C07C08sing1.51Å1.53Å
C02C03sing1.53Å1.53Å
C02C01sing1.53Å1.52Å
C08C09doub1.31Å1.32Å
C11C10sing1.55Å1.67Å
C11C12sing1.55Å1.39Å
C09C10sing1.51Å1.49Å
C10C15sing1.54Å1.41Å
C12C13sing1.52Å1.57Å
C15C13sing1.51Å1.55Å
C15C16sing1.53Å1.57Å
C13O14doub1.21Å1.19Å
C16C17sing1.53Å1.53Å
C17C18sing1.53Å1.53Å
C18C19sing1.53Å1.53Å
C19C20sing1.53Å1.53Å
C20C21sing1.53Å1.53Å
O24C22doub1.21Å1.26Å
C21C22sing1.51Å1.53Å
C22O23sing1.34Å1.26Å
C01H1sing1.09Å1.10Å
C01H2sing1.09Å1.10Å
C01H3sing1.09Å1.10Å
C02H4sing1.09Å1.10Å
C02H5sing1.09Å1.10Å
C03H6sing1.09Å1.10Å
C03H7sing1.09Å1.10Å
C04H8sing1.09Å1.10Å
C04H9sing1.09Å1.10Å
C06H10sing1.09Å1.10Å
C06H11sing1.09Å1.10Å
C06H12sing1.09Å1.10Å
C07H13sing1.09Å1.10Å
C07H14sing1.09Å1.10Å
C08H15sing1.08Å1.08Å
C09H16sing1.08Å1.08Å
C10H17sing1.09Å1.10Å
C11H18sing1.09Å1.10Å
C12H19sing1.09Å1.10Å
C12H20sing1.09Å1.10Å
C15H21sing1.09Å1.10Å
C16H22sing1.09Å1.10Å
C16H23sing1.09Å1.10Å
C17H24sing1.09Å1.10Å
C17H25sing1.09Å1.10Å
C18H26sing1.09Å1.10Å
C18H27sing1.09Å1.10Å
C19H28sing1.09Å1.10Å
C19H29sing1.09Å1.10Å
C20H30sing1.09Å1.10Å
C20H31sing1.09Å1.10Å
C21H32sing1.09Å1.10Å
C21H33sing1.09Å1.10Å
O23H34sing0.97Å0.95Å
O25H35sing0.97Å0.95Å
O26H36sing0.97Å0.95Å

Angles

First atomSecond atomThird atomAngle
(experimental model)
Angle
(ideal model)
O26C05C06107.6°109.5°
O26C05C04107.6°109.5°
O26C05C07108.9°109.5°
C05O26H36109.5°114.0°
C06C05C04110.4°109.5°
C06C05C07106.8°109.5°
C05C06H10109.5°109.5°
C05C06H11109.5°109.5°
C05C06H12109.4°109.5°
C04C05C07115.4°109.5°
C05C04C03119.5°109.5°
C05C04H8106.9°109.4°
C05C04H9106.9°109.5°
C05C07C08114.1°109.5°
C05C07H13108.3°109.5°
C05C07H14108.3°109.5°
C04C03C02109.8°109.5°
C04C03H6109.4°109.4°
C04C03H7109.4°109.4°
C03C04H8106.9°109.5°
C03C04H9106.9°109.5°
O25C11C10109.4°110.8°
O25C11C12109.8°110.8°
O25C11H18112.1°110.9°
C11O25H35109.5°114.0°
C07C08C09118.9°120.0°
C08C07H13108.3°109.4°
C08C07H14108.3°109.5°
C07C08H15120.5°120.0°
C03C02C01113.3°109.5°
C03C02H4108.5°109.5°
C03C02H5108.5°109.4°
C02C03H6109.4°109.5°
C02C03H7109.4°109.5°
C02C01H1109.5°109.4°
C02C01H2109.4°109.4°
C02C01H3109.5°109.4°
C01C02H4108.5°109.5°
C01C02H5108.5°109.5°
C08C09C10121.2°120.0°
C09C08H15120.5°120.0°
C08C09H16119.4°120.1°
C10C11C12105.5°102.3°
C11C10C09108.8°110.6°
C11C10C15103.7°103.8°
C11C10H17109.2°110.7°
C10C11H18107.9°110.8°
C11C12C13105.5°104.4°
C12C11H18111.8°110.8°
C11C12H19110.5°110.4°
C11C12H20110.5°110.4°
C09C10C15110.2°110.6°
C10C09H16119.4°120.0°
C09C10H17111.7°110.5°
C10C15C13104.7°106.8°
C10C15C16113.6°110.0°
C15C10H17112.9°110.6°
C10C15H21109.6°110.0°
C12C13C15107.9°107.3°
C12C13O14125.5°126.3°
C13C12H19110.4°110.5°
C13C12H20110.4°110.5°
C13C15C16113.3°110.0°
C15C13O14126.6°126.3°
C13C15H21107.8°110.0°
C15C16C17114.6°109.5°
C16C15H21107.6°110.0°
C15C16H22108.2°109.5°
C15C16H23108.2°109.5°
C16C17C18113.3°109.5°
C17C16H22108.2°109.5°
C17C16H23108.2°109.5°
C16C17H24108.5°109.4°
C16C17H25108.5°109.4°
C17C18C19113.2°109.5°
C18C17H24108.5°109.5°
C18C17H25108.5°109.5°
C17C18H26108.5°109.5°
C17C18H27108.5°109.5°
C18C19C20114.5°109.5°
C19C18H26108.5°109.5°
C19C18H27108.5°109.4°
C18C19H28108.2°109.5°
C18C19H29108.2°109.5°
C19C20C21110.7°109.5°
C20C19H28108.2°109.5°
C20C19H29108.2°109.5°
C19C20H30109.2°109.5°
C19C20H31109.2°109.5°
C20C21C22114.3°109.5°
C21C20H30109.2°109.5°
C21C20H31109.2°109.4°
C20C21H32108.2°109.5°
C20C21H33108.2°109.5°
O24C22C21120.9°120.0°
O24C22O23119.7°120.0°
C21C22O23119.4°120.0°
C22C21H32108.2°109.5°
C22C21H33108.3°109.5°
C22O23H34109.5°117.0°
H1C01H2109.5°109.5°
H1C01H3109.5°109.5°
H2C01H3109.5°109.5°
H4C02H5109.5°109.5°
H6C03H7109.5°109.4°
H8C04H9109.4°109.5°
H10C06H11109.5°109.4°
H10C06H12109.5°109.4°
H11C06H12109.5°109.5°
H13C07H14109.5°109.5°
H19C12H20109.5°110.5°
H22C16H23109.5°109.4°
H24C17H25109.5°109.5°
H26C18H27109.5°109.4°
H28C19H29109.5°109.4°
H30C20H31109.5°109.5°
H32C21H33109.5°109.4°

Dihedrals

First atomSecond atomThird atomFourth atomTorsion
(experimental model)
Torsion
(ideal model)
O26C05C06C04117.2°120.0°
O26C05C06C07116.7°120.0°
O26C05C04C07121.8°120.0°
O26C05C04C03177.0°60.0°
O26C05C07C0869.6°65.0°
O26C05C04H855.5°180.0°
O26C05C04H961.6°60.0°
O26C05C06H10180.0°180.0°
O26C05C06H1160.0°60.0°
O26C05C06H1260.0°60.1°
O26C05C07H1351.0°175.0°
O26C05C07H14169.6°55.0°
C06C05C04C07121.1°120.0°
C06C05C04C0359.8°60.0°
C06C05C07C08174.5°55.0°
C06C05C04H861.6°60.0°
C06C05C04H9178.7°180.0°
C05C06H10H11120.0°120.1°
C05C06H10H12120.0°120.0°
C05C06H11H12120.0°120.1°
C06C05C07H1364.9°65.0°
C06C05C07H1453.7°175.0°
C06C05O26H36180.0°180.0°
C05C04C03H8121.4°120.0°
C05C04C03H9121.4°120.0°
C04C05C07C0851.4°175.0°
C05C04C03C02157.6°180.0°
C05C04C03H682.4°60.0°
C05C04C03H737.6°60.0°
C05C04H8H9115.5°120.0°
C04C05C06H1062.8°60.0°
C04C05C06H11177.2°180.0°
C04C05C06H1257.2°59.9°
C04C05C07H13172.1°55.1°
C04C05C07H1469.3°65.0°
C04C05O26H3661.0°60.0°
C07C05C04C0361.3°180.0°
C05C07C08H13120.7°120.0°
C05C07C08H14120.7°120.0°
C05C07C08C09138.6°125.0°
C07C05C04H8177.3°60.0°
C07C05C04H960.2°60.0°
C07C05C06H1063.3°60.1°
C07C05C06H1156.8°59.9°
C07C05C06H12176.7°180.0°
C05C07H13H14117.9°120.0°
C05C07C08H1541.3°55.0°
C07C05O26H3664.7°60.0°
C04C03C02H6120.0°120.0°
C04C03C02H7120.0°120.0°
C04C03C02C01162.7°180.0°
C04C03C02H476.7°60.0°
C04C03C02H542.2°60.0°
C04C03H6H7119.9°119.9°
C03C04H8H9115.5°120.0°
O25C11C10C12118.1°118.2°
O25C11C10H18122.3°123.6°
O25C11C12H18125.1°123.6°
O25C11C10C0987.7°86.2°
O25C11C10C15155.0°155.3°
O25C11C12C13142.0°155.8°
O25C11C10H1734.4°36.6°
O25C11C12H1922.6°37.1°
O25C11C12H2098.6°85.4°
C07C08C09H15180.0°180.0°
C07C08C09C10179.3°180.0°
C08C07H13H14117.9°120.0°
C07C08C09H160.7°0.0°
C03C02C01H4120.6°120.0°
C03C02C01H5120.6°120.0°
C03C02C01H1180.0°179.9°
C03C02C01H260.0°60.0°
C03C02C01H360.0°60.0°
C03C02H4H5118.2°119.9°
C02C03H6H7119.9°120.0°
C02C03C04H836.2°60.0°
C02C03C04H981.0°60.0°
C02C01H1H2120.0°120.0°
C02C01H1H3120.0°119.9°
C02C01H2H3120.0°119.9°
C01C02H4H5118.3°120.0°
C01C02C03H642.7°60.0°
C01C02C03H777.2°60.0°
C08C09C10C11132.9°125.6°
C08C09C10H16180.0°180.0°
C08C09C10C15114.1°120.0°
C09C08C07H1317.9°5.0°
C09C08C07H14100.7°115.0°
C08C09C10H1712.3°2.8°
C10C11C12H18117.1°118.2°
C11C10C09C15113.1°114.3°
C11C10C09H17120.6°122.9°
C11C10C15H17118.1°118.7°
C10C11C12C1324.2°37.6°
C11C10C15C1331.0°23.1°
C11C10C15C16155.2°142.5°
C11C10C09H1647.1°54.3°
C10C11C12H1995.2°81.1°
C10C11C12H20143.5°156.4°
C11C10C15H2184.4°96.2°
C10C11O25H35180.0°180.0°
C12C11C10C09154.2°155.7°
C12C11C10C1537.0°37.1°
C11C12C13H19119.4°118.7°
C11C12C13H20119.4°118.7°
C11C12C13C156.2°23.8°
C11C12C13O14174.0°156.2°
C12C11C10H1783.7°81.6°
C11C12H19H20121.8°122.4°
C12C11O25H3564.7°67.1°
C09C10C15H17125.6°122.7°
C09C10C15C13147.3°141.7°
C09C10C15C1688.6°99.0°
C10C09C08H150.7°0.0°
C09C10C11H1834.6°37.5°
C09C10C15H2131.9°22.3°
C10C15C13C1218.1°0.4°
C10C15C13C16124.4°119.3°
C10C15C13H21116.7°119.3°
C10C15C16H21121.6°121.3°
C10C15C13O14161.7°179.7°
C10C15C16C1761.6°175.0°
C15C10C09H1666.0°60.0°
C15C10C11H1882.7°81.1°
C10C15C16H22177.6°55.0°
C10C15C16H2359.1°65.0°
C12C13C15O14179.8°180.0°
C12C13C15C16142.4°119.0°
C13C12C11H1892.9°80.6°
C13C12H19H20121.8°122.6°
C12C13C15H2198.6°119.7°
C13C15C16H21119.0°121.3°
C13C15C16C1757.7°67.6°
C13C15C10H1787.1°95.6°
C15C13C12H19113.2°95.0°
C15C13C12H20125.6°142.5°
C13C15C16H2263.0°172.4°
C13C15C16H23178.5°52.4°
C16C15C13O1437.3°61.0°
C15C16C17H22120.7°120.0°
C15C16C17H23120.7°120.0°
C15C16C17C18169.7°NaN.0°
C16C15C10H1737.1°23.8°
C15C16H22H23117.7°120.0°
C15C16C17H2449.1°60.0°
C15C16C17H2569.8°60.0°
O14C13C12H1966.6°85.0°
O14C13C12H2054.7°37.5°
O14C13C15H2181.6°60.4°
C16C17C18H24120.6°120.0°
C16C17C18H25120.6°120.0°
C16C17C18C1985.0°180.0°
C17C16C15H21176.8°53.7°
C17C16H22H23117.7°120.0°
C16C17H24H25118.3°120.0°
C16C17C18H2635.6°60.0°
C16C17C18H27154.4°60.0°
C17C18C19H26120.6°120.0°
C17C18C19H27120.6°120.0°
C17C18C19C2077.9°180.0°
C18C17C16H2269.6°60.0°
C18C17C16H2349.0°60.0°
C18C17H24H25118.2°120.1°
C17C18H26H27118.3°120.0°
C17C18C19H2842.8°59.9°
C17C18C19H29161.4°60.0°
C18C19C20H28120.7°120.0°
C18C19C20H29120.7°120.0°
C18C19C20C21155.8°180.0°
C19C18C17H24154.4°60.0°
C19C18C17H2535.6°60.1°
C19C18H26H27118.3°119.9°
C18C19H28H29117.7°120.0°
C18C19C20H3084.0°60.0°
C18C19C20H3135.7°60.1°
C19C20C21H30120.2°120.0°
C19C20C21H31120.2°120.0°
C19C20C21C22161.6°180.0°
C20C19C18H26161.5°60.0°
C20C19C18H2742.6°60.0°
C20C19H28H29117.7°120.0°
C19C20H30H31119.4°120.0°
C19C20C21H3240.9°60.0°
C19C20C21H3377.6°60.0°
C20C21C22O2448.6°0.0°
C20C21C22H32120.7°120.0°
C20C21C22H33120.7°120.0°
C20C21C22O23132.3°180.0°
C21C20C19H2835.1°60.0°
C21C20C19H2983.5°60.0°
C21C20H30H31119.5°120.0°
C20C21H32H33117.8°120.0°
O24C22C21O23179.1°180.0°
O24C22C21H3272.1°120.0°
O24C22C21H33169.3°120.0°
O24C22O23H340.0°0.0°
C22C21C20H3078.2°60.0°
C22C21C20H3141.4°60.0°
C22C21H32H33117.8°120.0°
C21C22O23H34179.1°180.0°
O23C22C21H32107.0°60.0°
O23C22C21H3311.6°59.9°
H1C01H2H3120.0°120.1°
H1C01C02H459.4°60.0°
H1C01C02H559.5°60.0°
H2C01C02H4179.4°60.0°
H2C01C02H560.5°180.0°
H3C01C02H460.6°180.0°
H3C01C02H5179.5°60.0°
H4C02C03H6163.2°180.0°
H4C02C03H743.3°60.0°
H5C02C03H677.9°60.0°
H5C02C03H7162.2°180.0°
H6C03C04H8156.2°179.9°
H6C03C04H939.0°60.0°
H7C03C04H883.9°60.0°
H7C03C04H9159.0°180.0°
H10C06H11H12120.0°119.9°
H13C07C08H15162.0°175.0°
H14C07C08H1579.4°65.0°
H15C08C09H16179.2°180.0°
H16C09C10H17167.7°177.2°
H17C10C11H18156.7°160.3°
H17C10C15H21157.5°145.1°
H18C11C12H19147.7°160.7°
H18C11C12H2026.5°38.2°
H18C11O25H3560.3°56.4°
H21C15C16H2256.1°66.3°
H21C15C16H2362.5°173.8°
H22C16C17H24169.9°180.0°
H22C16C17H2551.0°60.0°
H23C16C17H2471.6°60.0°
H23C16C17H25169.5°180.0°
H24C17C18H2685.0°179.9°
H24C17C18H2733.9°60.0°
H25C17C18H26156.2°60.0°
H25C17C18H2785.0°180.0°
H26C18C19H2877.7°180.0°
H26C18C19H2940.8°60.0°
H27C18C19H28163.4°60.1°
H27C18C19H2978.1°180.0°
H28C19C20H30155.3°180.0°
H28C19C20H3185.1°60.0°
H29C19C20H3036.7°60.0°
H29C19C20H31156.4°179.9°
H30C20C21H32161.1°179.9°
H30C20C21H3342.6°60.0°
H31C20C21H3279.3°60.0°
H31C20C21H33162.2°180.0°