A2G

Bonds

First atomSecond atomBond order typeDistance
(experimental model)
Distance
(ideal model)
Properties
OC5sing1.43Å1.42Å
C1Osing1.43Å1.42Å
C1C2sing1.53Å1.52Å
C1H1sing1.09Å1.10Å
O1C1sing1.43Å1.39Å
O1HO1sing0.97Å0.95Å
C2C3sing1.53Å1.53Å
C2H2sing1.09Å1.10Å
N2C2sing1.47Å1.44Å
N2HN2sing0.97Å1.00Å
C3C4sing1.53Å1.50Å
C3O3sing1.43Å1.42Å
C3H3sing1.09Å1.10Å
O3HO3sing0.97Å0.95Å
C4O4sing1.43Å1.42Å
C4H4sing1.09Å1.10Å
O4HO4sing0.97Å0.95Å
C5C4sing1.53Å1.52Å
C5C6sing1.53Å1.52Å
C5H5sing1.09Å1.10Å
C6O6sing1.43Å1.41Å
C6H6sing1.09Å1.10Å
C7N2sing1.35Å1.31Å
O7C7doub1.21Å1.23Å
C8C7sing1.51Å1.52Å
C8H8sing1.09Å1.10Å
C8H8Asing1.09Å1.10Å
C8H8Bsing1.09Å1.10Å
C6H14sing1.09Å1.10Å
O6H15sing0.97Å0.95Å

Angles

First atomSecond atomThird atomAngle
(experimental model)
Angle
(ideal model)
C5OC1121.8°114.1°
OC5C4113.7°109.5°
OC5C6105.7°109.5°
OC5H5110.3°109.5°
OC1C2111.3°109.4°
OC1H1108.7°109.4°
OC1O1111.2°109.5°
C2C1H1105.5°109.5°
C2C1O1114.1°109.5°
C1C2C3111.6°109.2°
C1C2H2104.6°109.5°
C1C2N2113.7°109.5°
H1C1O1105.5°109.5°
C1O1HO1109.5°113.9°
C3C2H2110.3°109.6°
C3C2N2108.4°109.5°
C2C3C4113.2°109.0°
C2C3O3111.2°109.5°
C2C3H3105.0°109.5°
H2C2N2108.2°109.5°
C2N2HN2112.7°119.9°
C2N2C7134.5°120.0°
HN2N2C7112.7°120.0°
C4C3O3107.4°109.5°
C4C3H3109.0°109.6°
C3C4O4107.5°109.5°
C3C4H4110.1°109.5°
C3C4C5112.6°109.2°
O3C3H3111.0°109.6°
C3O3HO3109.5°114.0°
O4C4H4109.4°109.5°
C4O4HO4109.5°114.0°
O4C4C5113.2°109.5°
H4C4C5104.0°109.6°
C4C5C6112.2°109.5°
C4C5H5103.5°109.5°
C6C5H5111.7°109.5°
C5C6O6117.3°109.5°
C5C6H6106.9°109.5°
C5C6H14106.9°109.5°
O6C6H6106.9°109.5°
O6C6H14106.9°109.5°
C6O6H15109.5°114.0°
H6C6H14111.9°109.5°
N2C7O7128.0°120.0°
N2C7C8111.1°120.0°
O7C7C8120.9°120.0°
C7C8H8109.5°109.5°
C7C8H8A109.5°109.5°
C7C8H8B109.5°109.5°
H8C8H8A109.5°109.4°
H8C8H8B109.5°109.4°
H8AC8H8B109.5°109.4°

Dihedrals

First atomSecond atomThird atomFourth atomTorsion
(experimental model)
Torsion
(ideal model)
C5OC1C246.3°61.1°
C5OC1H1162.0°178.9°
C5OC1O182.2°58.9°
OC5C4C341.7°57.6°
OC5C4O480.5°62.3°
OC5C4H4160.9°177.5°
OC5C4C6119.9°120.0°
OC5C4H5119.6°120.0°
OC5C6H5119.9°120.0°
OC5C6O6135.9°65.0°
OC5C6H6104.1°175.0°
OC5C6H1415.9°55.0°
OC1C2H1117.7°119.9°
OC1C2O1126.9°120.0°
OC1H1O1119.4°120.0°
OC1O1HO1180.0°60.0°
OC1C2C347.8°57.6°
OC1C2H271.5°62.3°
OC1C2N2170.8°177.6°
C1OC5C443.1°61.1°
C1OC5C6166.6°178.9°
C1OC5H572.5°58.8°
C2C1H1O1121.1°120.0°
C2C1O1HO153.1°179.9°
C1C2C3H2115.8°119.9°
C1C2C3N2125.9°119.9°
C1C2H2N2121.5°120.1°
C1C2N2HN272.9°95.0°
C1C2C3C451.4°57.0°
C1C2C3O3172.5°176.9°
C1C2C3H367.4°62.9°
C1C2N2C7107.0°85.0°
H1C1O1HO162.3°60.0°
H1C1C2C3165.5°177.6°
H1C1C2H246.2°57.6°
H1C1C2N271.5°62.5°
O1C1C2C379.1°62.4°
O1C1C2H2161.6°177.7°
O1C1C2N243.8°57.5°
C3C2H2N2118.3°120.2°
C3C2N2HN251.8°24.6°
C2C3C4O3123.2°119.9°
C2C3C4H3116.5°119.9°
C2C3O3H3116.6°120.2°
C2C3O3HO3180.0°180.0°
C2C3C4O477.6°62.9°
C2C3C4H4163.3°177.0°
C2C3C4C547.8°57.0°
C3C2N2C7128.2°155.3°
H2C2N2HN2171.4°144.8°
H2C2C3C464.4°62.9°
H2C2C3O356.6°56.9°
H2C2C3H3176.8°177.2°
H2C2N2C78.7°35.1°
C2N2HN2C7180.0°179.9°
N2C2C3C4177.3°176.9°
N2C2C3O361.6°63.3°
N2C2C3H358.6°57.0°
C2N2C7O78.8°0.0°
C2N2C7C8170.3°180.0°
HN2N2C7O7171.3°180.0°
HN2N2C7C89.6°0.0°
C4C3O3H3119.1°120.2°
C4C3O3HO355.6°60.4°
C3C4O4H4119.6°120.1°
C3C4O4C5125.0°119.7°
C3C4H4C5120.8°119.7°
C3C4O4HO4180.0°180.0°
C3C4C5C6161.5°177.6°
C3C4C5H577.9°62.4°
O3C3C4O445.6°56.9°
O3C3C4H473.5°63.2°
O3C3C4C5170.9°176.8°
H3C3O3HO363.4°59.8°
H3C3C4O4166.0°177.2°
H3C3C4H446.9°57.1°
H3C3C4C568.7°62.9°
O4C4H4C5121.2°120.2°
O4C4C5C639.4°57.7°
O4C4C5H5159.9°177.7°
H4C4O4HO460.4°59.9°
H4C4C5C679.3°62.4°
H4C4C5H541.3°57.6°
HO4O4C4C555.1°60.3°
C4C5C6H5115.7°120.0°
C4C5C6O699.7°175.0°
C4C5C6H620.3°55.0°
C4C5C6H14140.3°65.0°
C5C6O6H6120.0°120.0°
C5C6O6H14120.0°120.0°
C5C6H6H14116.8°120.0°
C5C6O6H15180.0°180.0°
H5C5C6O616.0°55.0°
H5C5C6H6135.9°64.9°
H5C5C6H14104.0°175.0°
O6C6H6H14116.7°120.0°
H6C6O6H1560.0°60.1°
N2C7O7C8179.0°180.0°
N2C7C8H8179.2°0.0°
N2C7C8H8A60.8°120.0°
N2C7C8H8B59.2°120.0°
O7C7C8H80.0°180.0°
O7C7C8H8A120.0°60.0°
O7C7C8H8B120.0°60.0°
C7C8H8H8A120.0°120.0°
C7C8H8H8B120.0°120.0°
C7C8H8AH8B120.0°120.0°
H8C8H8AH8B120.0°119.9°
H14C6O6H1560.0°60.0°