6R2

Bonds

First atomSecond atomBond order typeDistance
(experimental model)
Distance
(ideal model)
Properties
OAFPAZdoub1.48Å1.43Å
OAHPAYdoub1.48Å1.53Å
OAIPAZsing1.61Å1.50Å
OAGPAYsing1.61Å1.51Å
PAZOATsing1.61Å1.49Å
PAZCAXsing1.82Å1.81Å
OATCAQsing1.43Å1.39Å
PAYCAXsing1.82Å1.77Å
PAYOAEsing1.61Å1.41Å
CAQCANsing1.51Å1.50Å
CAXCLJsing1.80Å1.66Å
CAXCLKsing1.80Å1.75Å
CANCAWdoub1.31Å1.51Å
CADCAWsing1.51Å1.52Å
CAWCASsing1.51Å1.51Å
CACCAVsing1.51Å1.51Å
CASCAPsing1.53Å1.52Å
CARCAVsing1.51Å1.47Å
CARCAOsing1.53Å1.46Å
CAVCAMdoub1.31Å1.46Å
CAPCAMsing1.51Å1.51Å
CAOCALsing1.51Å1.45Å
CALCAUdoub1.31Å1.53Å
CABCAUsing1.51Å1.50Å
CAUCAAsing1.51Å1.46Å
OAGH1sing0.97Å0.95Å
OAEH2sing0.97Å0.95Å
OAIH3sing0.97Å0.95Å
CAQH4sing1.09Å1.10Å
CAQH5sing1.09Å1.10Å
CANH6sing1.08Å1.08Å
CADH7sing1.09Å1.10Å
CADH8sing1.09Å1.10Å
CADH9sing1.09Å1.10Å
CASH10sing1.09Å1.10Å
CASH11sing1.09Å1.10Å
CAPH12sing1.09Å1.10Å
CAPH13sing1.09Å1.10Å
CAMH14sing1.08Å1.08Å
CACH15sing1.09Å1.10Å
CACH16sing1.09Å1.10Å
CACH17sing1.09Å1.10Å
CARH18sing1.09Å1.10Å
CARH19sing1.09Å1.10Å
CAOH20sing1.09Å1.10Å
CAOH21sing1.09Å1.10Å
CALH22sing1.08Å1.08Å
CABH23sing1.09Å1.10Å
CABH24sing1.09Å1.10Å
CABH25sing1.09Å1.10Å
CAAH26sing1.09Å1.10Å
CAAH27sing1.09Å1.10Å
CAAH28sing1.09Å1.10Å

Angles

First atomSecond atomThird atomAngle
(experimental model)
Angle
(ideal model)
OAFPAZOAI112.7°109.5°
OAFPAZOAT115.6°109.5°
OAFPAZCAX106.7°109.5°
OAHPAYOAG107.6°109.4°
OAHPAYCAX107.7°109.5°
OAHPAYOAE113.8°109.5°
OAIPAZOAT112.0°109.5°
OAIPAZCAX103.4°109.4°
PAZOAIH3109.5°114.1°
OAGPAYCAX106.6°109.4°
OAGPAYOAE107.2°109.5°
PAYOAGH1109.5°114.0°
OATPAZCAX105.2°109.5°
PAZOATCAQ135.2°123.0°
PAZCAXPAY113.3°109.4°
PAZCAXCLJ109.6°109.5°
PAZCAXCLK108.8°109.4°
OATCAQCAN107.2°109.5°
OATCAQH4110.0°109.4°
OATCAQH5110.0°109.4°
CAXPAYOAE113.5°109.5°
PAYCAXCLJ104.7°109.5°
PAYCAXCLK109.3°109.5°
PAYOAEH2109.5°114.1°
CAQCANCAW125.4°120.0°
CANCAQH4110.0°109.5°
CANCAQH5110.0°109.5°
CAQCANH6117.3°120.0°
CLJCAXCLK111.1°109.5°
CANCAWCAD124.7°120.0°
CANCAWCAS117.3°120.0°
CAWCANH6117.3°120.0°
CADCAWCAS118.0°119.9°
CAWCADH7109.5°109.4°
CAWCADH8109.4°109.5°
CAWCADH9109.5°109.4°
CAWCASCAP113.0°109.5°
CAWCASH10108.6°109.5°
CAWCASH11108.6°109.5°
CACCAVCAR121.3°120.0°
CACCAVCAM119.4°120.0°
CAVCACH15109.5°109.4°
CAVCACH16109.5°109.5°
CAVCACH17109.5°109.5°
CASCAPCAM106.1°109.4°
CAPCASH10108.6°109.5°
CAPCASH11108.6°109.5°
CASCAPH12110.3°109.5°
CASCAPH13110.3°109.5°
CAVCARCAO114.3°109.5°
CARCAVCAM119.0°120.0°
CAVCARH18108.3°109.6°
CAVCARH19108.3°109.5°
CARCAOCAL110.7°109.5°
CAOCARH18108.3°109.4°
CAOCARH19108.3°109.4°
CARCAOH20109.2°109.5°
CARCAOH21109.2°109.5°
CAVCAMCAP116.1°120.0°
CAVCAMH14121.9°120.0°
CAMCAPH12110.3°109.4°
CAMCAPH13110.3°109.4°
CAPCAMH14121.9°120.0°
CAOCALCAU115.5°120.0°
CALCAOH20109.2°109.5°
CALCAOH21109.1°109.4°
CAOCALH22122.3°120.0°
CALCAUCAB123.6°119.9°
CALCAUCAA118.6°120.0°
CAUCALH22122.3°120.0°
CABCAUCAA117.8°120.0°
CAUCABH23109.5°109.5°
CAUCABH24109.5°109.5°
CAUCABH25109.5°109.5°
CAUCAAH26109.5°109.4°
CAUCAAH27109.5°109.4°
CAUCAAH28109.5°109.5°
H4CAQH5109.5°109.4°
H7CADH8109.5°109.5°
H7CADH9109.4°109.4°
H8CADH9109.5°109.5°
H10CASH11109.5°109.4°
H12CAPH13109.5°109.5°
H15CACH16109.5°109.4°
H15CACH17109.5°109.5°
H16CACH17109.5°109.5°
H18CARH19109.4°109.4°
H20CAOH21109.5°109.5°
H23CABH24109.5°109.4°
H23CABH25109.5°109.4°
H24CABH25109.4°109.5°
H26CAAH27109.5°109.5°
H26CAAH28109.5°109.5°
H27CAAH28109.5°109.5°

Dihedrals

First atomSecond atomThird atomFourth atomTorsion
(experimental model)
Torsion
(ideal model)
OAFPAZOAIOAT132.4°120.0°
OAFPAZOAICAX114.8°120.0°
OAFPAZOATCAX117.5°120.0°
OAFPAZOATCAQ146.7°55.0°
OAFPAZCAXPAY31.8°60.0°
OAFPAZCAXCLJ84.7°180.0°
OAFPAZCAXCLK153.6°60.0°
OAFPAZOAIH30.0°180.0°
OAHPAYOAGCAX115.3°120.0°
OAHPAYOAGOAE122.8°120.0°
OAHPAYCAXPAZ57.7°60.0°
OAHPAYCAXOAE127.0°120.0°
OAHPAYCAXCLJ61.7°180.0°
OAHPAYCAXCLK179.2°60.0°
OAHPAYOAGH10.0°60.1°
OAHPAYOAEH20.0°180.0°
OAIPAZOATCAX111.7°119.9°
OAIPAZOATCAQ15.8°65.0°
OAIPAZCAXPAY87.2°60.1°
OAIPAZCAXCLJ156.3°60.0°
OAIPAZCAXCLK34.6°180.0°
OAGPAYCAXPAZ57.6°180.0°
OAGPAYCAXOAE117.8°120.0°
OAGPAYCAXCLJ176.9°60.0°
OAGPAYCAXCLK63.9°60.0°
OAGPAYOAEH2118.8°60.0°
OATPAZCAXPAY155.2°180.0°
PAZOATCAQCAN105.5°180.0°
OATPAZCAXCLJ38.6°60.0°
OATPAZCAXCLK83.1°60.0°
OATPAZOAIH3132.4°60.0°
PAZOATCAQH4134.9°59.9°
PAZOATCAQH514.2°60.0°
CAXPAZOATCAQ95.8°175.0°
PAZCAXPAYCLJ119.4°120.0°
PAZCAXPAYCLK121.5°119.9°
PAZCAXPAYOAE175.3°60.1°
PAZCAXCLJCLK120.3°120.0°
CAXPAZOAIH3114.8°60.0°
OATCAQCANH4119.7°120.0°
OATCAQCANH5119.6°120.0°
OATCAQCANCAW135.2°135.1°
OATCAQH4H5121.0°119.9°
OATCAQCANH644.8°44.9°
PAYCAXCLJCLK117.8°120.0°
CAXPAYOAGH1115.3°179.9°
CAXPAYOAEH2123.7°60.0°
OAEPAYCAXCLJ65.3°60.0°
OAEPAYCAXCLK53.8°180.0°
OAEPAYOAGH1122.8°60.0°
CAQCANCAWH6180.0°180.0°
CAQCANCAWCAD1.1°5.6°
CAQCANCAWCAS177.8°174.4°
CANCAQH4H5121.0°120.0°
CANCAWCADCAS178.9°180.0°
CANCAWCASCAP120.8°95.0°
CAWCANCAQH415.5°104.9°
CAWCANCAQH5105.2°15.1°
CANCAWCADH7180.0°84.8°
CANCAWCADH860.0°155.2°
CANCAWCADH960.0°35.1°
CANCAWCASH10118.7°145.0°
CANCAWCASH110.3°25.0°
CADCAWCASCAP60.2°85.0°
CADCAWCANH6178.9°174.4°
CAWCADH7H8120.0°120.0°
CAWCADH7H9120.0°119.9°
CAWCADH8H9120.0°120.0°
CADCAWCASH1060.3°35.1°
CADCAWCASH11179.3°155.0°
CAWCASCAPH10120.5°120.0°
CAWCASCAPH11120.5°120.0°
CAWCASCAPCAM72.2°180.0°
CASCAWCANH62.1°5.6°
CASCAWCADH71.1°95.2°
CASCAWCADH8121.1°24.8°
CASCAWCADH9118.9°144.9°
CAWCASH10H11118.4°120.0°
CAWCASCAPH12168.3°60.0°
CAWCASCAPH1347.2°60.1°
CACCAVCARCAM173.8°180.0°
CACCAVCARCAO71.5°85.0°
CACCAVCAMCAP2.2°5.9°
CACCAVCAMH14177.8°174.1°
CAVCACH15H16120.0°120.0°
CAVCACH15H17120.0°120.1°
CAVCACH16H17120.0°120.1°
CACCAVCARH1849.2°35.0°
CACCAVCARH19167.7°155.1°
CASCAPCAMCAV151.0°120.8°
CASCAPCAMH12119.5°120.0°
CASCAPCAMH13119.5°120.0°
CAPCASH10H11118.4°120.0°
CASCAPH12H13121.6°120.1°
CASCAPCAMH1429.0°59.2°
CAVCARCAOH18120.7°120.1°
CAVCARCAOH19120.7°120.0°
CARCAVCAMCAP176.1°174.1°
CAVCARCAOCAL67.9°180.0°
CARCAVCAMH143.9°5.8°
CARCAVCACH15180.0°93.5°
CARCAVCACH1660.0°26.4°
CARCAVCACH1760.0°146.4°
CAVCARH18H19117.8°120.1°
CAVCARCAOH2052.3°60.0°
CAVCARCAOH21171.9°60.0°
CAOCARCAVCAM114.6°95.0°
CARCAOCALH20120.2°120.0°
CARCAOCALH21120.2°120.0°
CARCAOCALCAU166.4°125.0°
CAOCARH18H19117.8°119.9°
CARCAOH20H21119.4°120.0°
CARCAOCALH2213.6°55.0°
CAVCAMCAPH14180.0°179.9°
CAVCAMCAPH1289.6°0.8°
CAVCAMCAPH1331.5°119.2°
CAMCAVCACH156.2°86.5°
CAMCAVCACH16113.8°153.6°
CAMCAVCACH17126.2°33.5°
CAMCAVCARH18124.6°145.0°
CAMCAVCARH196.1°25.0°
CAMCAPCASH1048.3°60.0°
CAMCAPCASH11167.3°60.0°
CAMCAPH12H13121.5°120.0°
CAOCALCAUH22180.0°180.0°
CAOCALCAUCAB0.8°180.0°
CAOCALCAUCAA179.6°0.0°
CALCAOCARH18171.3°59.9°
CALCAOCARH1952.8°60.0°
CALCAOH20H21119.4°119.9°
CALCAUCABCAA179.5°180.0°
CAUCALCAOH2073.4°5.0°
CAUCALCAOH2146.2°115.0°
CALCAUCABH23180.0°90.0°
CALCAUCABH2460.0°150.0°
CALCAUCABH2560.0°30.0°
CALCAUCAAH26180.0°60.0°
CALCAUCAAH2760.0°180.0°
CALCAUCAAH2860.0°59.9°
CABCAUCALH22179.2°0.0°
CAUCABH23H24120.0°120.0°
CAUCABH23H25120.0°120.0°
CAUCABH24H25120.0°120.0°
CABCAUCAAH260.4°120.0°
CABCAUCAAH27119.6°0.1°
CABCAUCAAH28120.4°120.0°
CAACAUCALH220.4°180.0°
CAACAUCABH230.4°90.0°
CAACAUCABH24120.5°30.0°
CAACAUCABH25119.6°150.0°
CAUCAAH26H27120.0°119.9°
CAUCAAH26H28120.0°120.0°
CAUCAAH27H28120.0°120.0°
H4CAQCANH6164.5°75.1°
H5CAQCANH674.8°164.9°
H7CADH8H9120.0°120.0°
H10CASCAPH1271.2°179.9°
H10CASCAPH13167.8°60.0°
H11CASCAPH1247.8°60.0°
H11CASCAPH1373.3°179.9°
H12CAPCAMH1490.4°179.2°
H13CAPCAMH14148.5°60.8°
H15CACH16H17120.0°120.0°
H18CARCAOH2068.5°179.9°
H18CARCAOH2151.2°60.1°
H19CARCAOH20173.0°60.0°
H19CARCAOH2167.4°180.0°
H20CAOCALH22106.5°175.0°
H21CAOCALH22133.8°65.1°
H23CABH24H25120.0°119.9°
H26CAAH27H28120.0°120.1°