2WFE

Structure of the Candida albicans cytosolic leucyl-tRNA synthetase editing domain

エンティティ

鎖名説明種類鎖長分子量分子数データベース名(アクセス番号)由来する生物種エンティティの一般名
A, B, C, DCYTOSOLIC LEUCYL-TRNA SYNTHETASEpolymer26129496.64
UniProt (Q5A9A4)
CANDIDA ALBICANS

配列ビューア

非対称単位の内容

ポリマー鎖の数4
分子量合計117986.5
非ポリマー*分子数0
分子量合計0.0
全て*分子量合計117986.5
*水分子は含んでいません