eF-site ID 3j3v-AB
PDB Code 3j3v
Chain A, B

click to enlarge
Title Atomic model of the immature 50S subunit from Bacillus subtilis (state I-a)
Classification RIBOSOME
Compound 50S ribosomal protein L32
Source ORGANISM_SCIENTIFIC: Bacillus subtilis;
Sequence A:  GGUUAAGUUAGAAAGGGCGCACGGUGGAUGCCUUGGCACU
AGGAGCCGAUGAAGGACGGGACGAACACCGAUAUGCUUCG
GGGAGCUGUAAGCAAGCUUUGAUCCGGAGAUUUCCGAAUG
GGGAAACCCACCACUCGUAAUGGAGUGGUAUCCAUAUCUG
AAUUCAUAGGAUAUGAGAAGGCAGACCCGGGGAACUGAAA
CAUCUAAGUACCCGGAGGAAGAGAAAGCAAAUGCGAUUCC
CUGAGUAGCGGCGAGCGAAACGGGAUUAGCCCAAACCAAG
AGGCUUGCCUCUUGGGGUUGUAGGACACUCUGUACGGAGU
UACAAAGGAACGAGGUAGAUGAAGAGGUCUGGAAAGGCCC
GCCAUAGGAGGUAACAGCCCUGUAGUCAAAACUUCGUUCU
CUCCUGAGUGGAUCCUGAGUACGGCGGAACACGUGAAAUU
CCGUCGGAAUCCGGGAGGACCAUCUCCCAAGGCUAAAUAC
UCCCUAGUGACCGAUAGUGAACCAGUACCGUGAGGGAAAG
GUGAAAAGCACCCCGGAAGGGGAGUGAAAGAGAUCCUGAA
ACCGUGUGCCUACAAGUAGUCAGAGCCCGUUAACGGGUGA
UGGCGUGCCUUUUGUAGAAUGAACCGGCGAGUUACGAUCC
CGUGCAAGGUUAAGCAGAAGAUGCGGAGCCGCAGCGAAAG
CGAGUCUGAAUAGGGCGCAUGAGUACGUGGUCGUAGACCC
GAAACCAGGUGAUCUACCCAUGUCCAGGGUGAAGUUCAGG
UAACACUGAAUGGAGGCCCGAACCCACGCACGUUGAAAAG
UGCGGGGAUGAGGUGUGGGUAGGGGUGAAAUGCCAAUCGA
ACCUGGAGAUAGCUGGUUCUCUCCGAAAUAGCUUUAGGGC
UAGCCUCAAGGUAAGAGUCUUGGAGGUAGAGCACUGAUUG
GACUAGGGGCCCCUACCGGGUUACCGAAUUCAGUCAAACU
CCGAAUGCCAAUGACUUAUCCUUGGGAGUCAGACUGCGAG
UGAUAAGAUCCGUAGUCGAAAGGGAAACAGCCCAGACCGC
CAGCUAAGGUCCCAAAGUAUACGUUAAGUGGAAAAGGAUG
UGGAGUUGCUUAGACAACCAGGAUGUUGGCUUAGAAGCAG
CCACCAUUUAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUG
ACUCUGCGCCGAAAAUGUACCGGGGCUAAACGUAUCACCG
AAGCUGCGGACUGUUCUUCGAACAGUGGUAGGAGAGCGUU
CUAAGGGCUGUGAAGCCAGACCGGAAGGACUGGUGGAGCG
CUUAGAAGUGAGAAUGCCGGUAUGAGUAGCGAAAGAGGGG
UGAGAAUCCCCUCCACCGAAUGCCUAAGGUUUCCUGAGGA
AGGCUCGUCCGCUCAGGGUUAGUCGGGACCUAAGCCGAGG
CCGAAAGGCGUAGGCGAUGGACAACAGGUUGAUAUUCCUG
UACCACCUCCUCACCAUUUGAGCAAUGGGGGGACGCAGGA
GGAUAGGGUAAGCGCGGUAUUGGAUAUCCGCGUCCAAGCA
GUUAGGCUGGGAAAUAGGCAAAUCCGUUUCCCAUAAGGCU
GAGCUGUGAUGGCGAGCGAAAUAUAGUAGCGAAGUUCCUG
AUUCCACACUGCCAAGAAAAGCCUCUAGCGAGGUGAGAGG
UGCCCGUACCGCAAACCGACACAGGUAGGCGAGGAGAGAA
UCCUAAGGUGAUCGAGAGAACUCUCGUUAAGGAACUCGGC
AAAAUGACCCCGUAACUUCGGGAGAAGGGGUGCUCUGUUA
GGGUGCAAGCCCGAGAGAGCCGCAGUGAAUAGGCCCAGGC
GACUGUUUAGCAAAAACACAGGUCUCUGCGAAGCCGUAAG
GCGAAGUAUAGGGGCUGACGCCUGCCCGGUGCUGGAACCC
CAGUAAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGC
GAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCCGCACGAAAGGC
GCAACGAUCUGGGCACUGUCUCAACGAGAGACUCGGUGAA
AUUAUAGUACCUGUGAAGAUGCAGGUUACCCGCGACAGGA
CGGAAAGACCCCGUGGAGCUUUACUGCAGCCUGAUAUUGA
AUGUUGGUACAGCUUGUACAGGAUAGGUAGGAGCCUUGGA
AACCGGAGCGCCAGCUUCGGUGGAGGCAUCGGUGGGAUAC
UACCCUGGCUGUAUUGACCUUCUAACCCGCCGCCCUUAUC
GGGCGGGGAGACAGUGUCAGGUGGGCAGUUUGACUGGGGC
GGUCGCCUCCUAAAAGGUAACGGAGGCGCCCAAAGGUUCC
CUCAGAAUGGUUGGAAAUCAUUCGCAGAGUGUAAAGGCAC
AAGGGAGCUUGACUGCGAGACCUACAAGUCGAGCAGGGAC
GAAAGUCGGGCUUAGUGAUCCGGUGGUUCCGCAUGGAAGG
GCCAUCGCUCAACGGAUAAAAGCUACCCCGGGGAUAACAG
GCUUAUCUCCCCCAAGAGUCCACAUCGACGGGGAGGUUUG
GCACCUCGAUGUCGGCUCAUCGCAUCCUGGGGCUGUAGUC
AGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGUACG
CGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCCCUA
UCCGUCGCGGGCGCAGGAAAUUUGAGAGGAGCUGUCCUUA
GUACGAGAGGACCGGGAUGGACGCACCGCUGGUGUACCAG
UUGUUCUGCCAAGGGCAUCGCUGGGUAGCUAUGUGCGGAC
GGGAUAAGUGCUGAAAGCAUCUAAGCAUGAAGCCCCCCUC
AAGAUGAGAUUUCCCAUUCCGCAAGGAAGUAAGAUCCCUG
AAAGAUGAUCAGGUUGAUAGGUCUGAGGUGGAAGUGUGGC
GACACAUGGAGCUGACAGAUACUAAUCGAUCGAGGACUUA
ACCA
B:  UUUGGUGGCGAUAGCGAAGAGGUCACACCCGUUCCCAUAC
CGAACACGGAAGUUAAGCUCUUCAGCGCCGAUGGUAGUCG
GGGGUUUCCCCCUGUGAGAGUAGGACGCCGCCAAGCAAG
Description (1)  50S ribosomal protein L32, 50S ribosomal protein L34, 50S ribosomal protein L1, 50S ribosomal protein L11, 50S ribosomal protein L2, 50S ribosomal protein L4, 50S ribosomal protein L5, 50S ribosomal protein L6, 50S ribosomal protein L13, 50S ribosomal protein L14, 50S ribosomal protein L15, 50S ribosomal protein L17, 50S ribosomal protein L18, 50S ribosomal protein L19, 50S ribosomal protein L20, 50S ribosomal protein L21, 50S ribosomal protein L22, 50S ribosomal protein L23, 50S ribosomal protein L24, 50S ribosomal protein L29, 50S ribosomal protein L30

Display surface

Download
Links