Sequence (fasta): 5zy6ダウンロード

>5ZY6A:Probable catechol O-methyltransferase 1
HHHHHHHHMPHMEDNGSEKEQLFLQHIQNLPQERLDAIRGHPELVLKEIDEFTYPDGSGV
RMCIGDVKGGFIVGKIRERKPKIMVELGGYLGYSAILFGNEISKIPGGRYYSLEVNEDYA
KIAYELVKLAGLDEIVTIMIGKACDSLVELQQKLLHKDLGFQALDMVFIDHWKDLYVPDL
RVIESLNMIAPGTLLVADNIITPGAPEYHKYVNMSPEERRGYQAKVRNVNGFDFIGRWDL
IYKTETKEFEGVIRNKHRKDAVDVTECVGYAKKD
>5ZY6B:Probable catechol O-methyltransferase 1
HHHHHHHHMPHMEDNGSEKEQLFLQHIQNLPQERLDAIRGHPELVLKEIDEFTYPDGSGV
RMCIGDVKGGFIVGKIRERKPKIMVELGGYLGYSAILFGNEISKIPGGRYYSLEVNEDYA
KIAYELVKLAGLDEIVTIMIGKACDSLVELQQKLLHKDLGFQALDMVFIDHWKDLYVPDL
RVIESLNMIAPGTLLVADNIITPGAPEYHKYVNMSPEERRGYQAKVRNVNGFDFIGRWDL
IYKTETKEFEGVIRNKHRKDAVDVTECVGYAKKD