Sequence (fasta): 2xruダウンロード

>2XRUA:SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 6
GPRQWALEDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHQLRREVE
IQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANA
LSYCHSKRVIHRDIKPENLLLGSAGELKIADFGWSVHAPSSRRTELCGTLDYLPPEMIEG
RMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPDFVTEGARDLISRL
LKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNCQNKESASKQS